TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
558/KH-STP Sở Tư pháp Kế hoạch Tư pháp Phát động phong trào thi đua chuyên đề "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 10/03/2023
495/KH-STP Sở Tư pháp Kế hoạch Tư pháp Làm việc với huyện về công tác tư pháp năm 2023 03/03/2023
434/STP-HC&BTTP Sở Tư pháp Công văn Tư pháp Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước 28/02/2023
434/STP-HC&BTTP Sở Tư pháp Công văn Tư pháp Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi ttrong nước 28/02/2023
29/QĐ-STP Sở Tư pháp Quyết định Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2023 24/02/2023
2//QĐ-STP Sở Tư pháp Quyết định Tư pháp Về việc thành lập Tổ chỉ đạo Chuyển đổi số 23/02/2023
49/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Tư pháp Công tác Tư pháp năm 2023 22/02/2023