TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 12

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
59/QĐ-STP Sở Tư pháp Quyết định Tư pháp Về việc kiểm tra về tổ chức và hoạt động công chứng 03/06/2020
47/QĐ-STP Sở Tư pháp Quyết định Tư pháp Ban hành quy chế làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang 23/04/2020
468/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Tư pháp về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Kiên Giang kỳ 2014-2018 01/03/2019
1285/KH-STP Sở Tư pháp Báo cáo Tư pháp Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 05/12/2018
2200/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 04/10/2018
969/STP-VP Sở Tư pháp Công văn điều hành Tư pháp V/v rà soát công chức thuộc phòng tư pháp, công chức tư pháp-hộ tịch xã, phường, thị trấn 07/09/2018
3285/BTP-VP Bộ Tư pháp Công văn điều hành Tư pháp V/v gửi Bản tổng hợp tiếp nhận và trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương 04/09/2018