TIN NỔI BẬT:
Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2019  *  Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019  *  Đại hội Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2022  *  Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang làm việc với UBND các huyện: Kiên Hải, Kiên Lương, Giồng Riềng về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019  *  Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực  *  Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2019 tại huyện Gò Quao  *  Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2019 tại huyện Giồng Riềng  *  Sở Tư pháp Kiên Giang phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2019 tại thành phố Hà Tiên  *  Sở Tư pháp Kiên Giang phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2019 tại huyện Giang Thành  * 

Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 10

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
468/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Tư pháp về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Kiên Giang kỳ 2014-2018 01/03/2019
1285/KH-STP Sở Tư pháp Báo cáo Tư pháp Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 05/12/2018
2200/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 04/10/2018
969/STP-VP Sở Tư pháp Công văn điều hành Tư pháp V/v rà soát công chức thuộc phòng tư pháp, công chức tư pháp-hộ tịch xã, phường, thị trấn 07/09/2018
3285/BTP-VP Bộ Tư pháp Công văn điều hành Tư pháp V/v gửi Bản tổng hợp tiếp nhận và trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương 04/09/2018
1684/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Tư pháp Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 30/07/2018
30/QĐ-STP Sở Tư pháp Quyết định Tư pháp Ban hành Quy chế Tiếp công dân của Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang 17/04/2018