TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3042/BC-STP Sở Tư pháp Báo cáo Tư pháp Kết quả công tác tư pháp tháng 4 và Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2024 17/04/2024
1049/BC-STP Sở Tư pháp Báo cáo Tư pháp Báo cáo tổng kết thi hành Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) 11/04/2024
1048/BC-STP Sở Tư pháp Báo cáo Tư pháp Báo cáo tổng kết thi hành Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) 11/04/2024
862/KH-STP Sở Tư pháp Kế hoạch Tư pháp Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của Sở Tư pháp 27/03/2024
851/KH-STP Sở Tư pháp Kế hoạch Tư pháp Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 26/03/2024
807/BC-STP Sở Tư pháp Báo cáo Tư pháp Kết quả công tác tư pháp Quý I và Kế hoạch công tác Quý II năm 2024 20/03/2024
768/BC-STP Sở Tư pháp Báo cáo Tư pháp Kết quả công tác tư pháp tháng 3 và Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2024 19/03/2024