Kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh
(15:27 | 25/08/2020)

Ngày 30/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2020/NĐ-CP quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Nghị định này áp dụng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng; người làm việc trong cơ quan, tổ chức thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ; lao động hợp đồng đang phục vụ trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; dân quân, tự vệ phối thuộc với Quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và trong thời gian tập trung huấn luyện; công dân được trưng tập vào phục vụ trong Quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và công nhân Công an nhân dân (gọi chung là cán bộ, chiến sĩ)cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh phải đảm bảo nguyên tắc thực hiện đúng quy định pháp luật về xuất nhập cảnh (XNC), bảo đảm bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Phương tiện chuyên chở phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về XNC theo đường hàng không, hàng hải, đường thủy, đường bộ, đường sắt và các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên. Trường hợp khẩn cấp, không thể thực hiện ngay thủ tục thì cơ quan chủ quản phải có trách nhiệm phối hợp với đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh hoàn thiện thủ tục XNC chậm nhất sau 48 giờ kể từ khi người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Theo quy định, chậm nhất 48 giờ trước khi xuất cảnh, cơ quan chủ quản phải thông báo bằng văn bản về kế hoạch, thời gian, địa điểm, số hiệu phương tiện, danh sách và loại giấy tờ xuất nhập cảnh của người đi cho cơ quan cấp trên của đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để chỉ đạo thực hiện.

Trong trường hợp khẩn cấp, để cứu hộ, cứu nạn, truy bắt người phạm tội không thể thực hiện ngay thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh thì cơ quan chủ quản có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh chậm nhất sau 48 giờ kể từ khi người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thẩm quyền quyết định cho phép người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện việc kiểm soát xuất nhập cảnh theo trường hợp khẩn cấp; Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cho phép người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Công an thực hiện việc kiểm soát xuất nhập cảnh theo trường hợp khẩn cấp.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

Võ Thị Thuý Phượng