Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

(13:44 | 01/01/2018)

LHD

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 53-KH-DU_27-10-2016.pdf