Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 20/9/2016 của Tỉnh ủy Kiên Giang về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

(13:43 | 01/01/2018)

LHD

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 49-KH-TU-20-9-2016.pdf