Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2020

(10:15 | 29/10/2020)

        Thực hiện Kế hoạch số 1387/KH-STP ngày 31/7/2020 của Sở Tư pháp theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2020 và Quyết định số 113/QĐ-STP ngày 28/9/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2020. Từ ngày 16/10/2020 đến ngày 27/10/2020, Đoàn kiểm tra gồm có: Bà Lư Thị Trang Đài – Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Phòng Hành chính và bổ trợ tư pháp và Văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra công tác tổ chức thực hiện đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong 03 năm (2017, 2018, 2019) và năm 2020 (ước tính đến thời điểm kiểm tra) tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vĩnh Thuận, thành phố Hà Tiên, huyện Gò Quao và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Kiên Giang.

       Tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai và các cán bộ đăng ký của đơn vị được kiểm tra.

        Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của cán bộ đăng ký; thời hạn giải quyết hồ sơ và trả kết quả đăng ký; công tác quản lý, cập nhật hồ sơ, sổ sách về đăng ký biện pháp bảo đảm; việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính có liên quan; việc thực hiện thu phí đăng ký, cung cấp thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại địa phương.

       Thông qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá những kết quả đạt được cũng như những vướng mắc, khó khăn, tồn tại hạn chế trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các địa phương, đơn vị.

        Về phía các đơn vị được kiểm tra cũng có một số đề xuất, kiến nghị về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; mở các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ đăng ký thế chấp.

          Kết thúc buổi làm việc, Bà Lư Thị Trang Đài, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Đoàn kiểm tra, đề nghị các đơn vị được kiểm tra tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; chấp hành tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về công tác đăng ký thế chấp. Đồng thời, có biện pháp khắc phục các hạn chế thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra để công tác đăng ký biện pháp bảo đảm tại đơn vị được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương./.

Nguyễn Thị Thanh Nhã