Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020

(15:25 | 16/07/2020)

Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) khai mạc Kỳ họp thứ 20, đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, diễn ra trong 2 ngày 16 - 17 tháng 7 năm 2020. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giang Văn Phục - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Bé - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đỗ Thanh Bình - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự. 

          Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019; các báo cáo hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình 6 tháng cuối năm 2020, Báo cáo phương hướng giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020.

Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận các tờ trình của UBND tỉnh và thông qua dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong đó, có những tờ trình dự thảo nghị quyết quan trọng như: Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020 – 2025; Bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2020; Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2020-2021; Quy định nội dung, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông; Quy định nội dung, mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến; Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác hỗ trợ hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; quy định chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020 – 2025; Quy định chế độ hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố dôi dư do nhập ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh được diễn ra tích cực, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đã được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình theo quy định của pháp luật.                                                                              

Hoàng Thắng