Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các đạo luật mới

(10:18 | 12/06/2020)

Ngày 12/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ tám, gồm: Bộ luật Lao động; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Hội nghị do đồng chí Lê Thị Minh Phụng, Tỉnh ủy viên, PCT. UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì cùng sự tham gia của trên 1.700 đồng chí đại diện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được các Báo cáo viên pháp luật của Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ triển khai các nội dung cơ bản, những điểm mới của các đạo luật nêu trên./.

Phạm Trường Bảo