Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại Phòng Tư pháp các huyện: An Biên, Gò Quao và xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng

(16:50 | 01/06/2020)

Từ ngày 27/5/2020 đến ngày 29/5/2020, Đoàn Kiểm tra của Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại Phòng Tư pháp huyện An Biên, Phòng Tư pháp huyện Gò Quao và UBND xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng theo Kế hoạch số 696/KH-STP ngày 29/4/2020 của Sở Tư pháp về việc kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch năm 2020 và Quyết định số 49/QĐ-STP ngày 06/5/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Thành phần Đoàn Kiểm tra gồm có: ông Trần Văn Khái - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn, đại diện Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp và Thanh tra Sở Tư pháp là thành viên Đoàn Kiểm tra.

          Qua các buổi làm việc tại các địa phương, ông Trần Văn Khái - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn đã đánh giá những mặt ưu điểm mà các địa phương đã đạt được. Đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, thiếu sót của địa phương trong việc thực hiện giải quyết các sự kiện hộ tịch. Bên cạnh đó, giải đáp những vướng mắc và hướng dẫn nghiệp vụ cho các địa phương để các đơn vị này thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện Đoàn Kiểm tra đề nghị các đơn vị được kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo theo các nội dung của Kế hoạch số 696/KH-STP ngày 29/4/2020 của Sở Tư pháp để Đoàn Kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra về Giám đốc Sở Tư pháp và thông báo kết quả kiểm tra đến các đơn vị được kiểm tra.

Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp