Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP quy định XPVPHC linh vuc thú y

(15:02 | 08/01/2020)

Ngày 03/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thú y.

* Nghị định số 04/2020/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP, trong đó bổ sung nội dung đáng chú ý như sau:

- Quy định bổ sung đối tượng bị xử phạt VPHC là “Tổ chứcgồm: Cơ quan nhà nước; Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện); Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Nhà đầu tư trong nước - nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam; Tổ chức xã hội, chính trị - xã hội, chính trị xã hội - nghề nhiệp, xã hội - nghề nghiệp; Đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật; Hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm (Điều 2).

- Bổ sung quy định các mức xử phạt đối với hành vi Đưa vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bị nhiễm sinh vật gây hại từ vùng công bố dịch sang vùng khác làm lây lan dịch hại gây thiệt hại về tài sản theo quy định Điều 19 (điểm d khoản 4, khoản 5a, điểm b, c khoản 6).

- Bổ sung quy định mức xử phạt đối với hành vi “Đưa vào lãnh thổ Việt Nam vật thể thuộc diện kiểm dịch mà không có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu, trừ trường hợp được cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận; hoặc không thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm dịch làm lây lan dịch hại gây thiệt hại về tài sản..” theo quy định Điều 20 (điểm d, đ khoản 4, điểm e khoản 5, điểm a, b, đ khoản 6).

- Ngoài ra, Nghị định số 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP quy định về sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Điều 24, 25); về tên gọi của người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Quản lý thị trường (Điều 36); Phân định thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân, Hải quan, Quản lý thị trường, Bộ đội biên phòng và Cảnh sát biển theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao (Khoản 2, 4, 5 Điều 39).

 * Nghị định số 04/2020/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2017/NĐ-CP, bổ sung một số nội dung như sau:

- Sửa đổi, bổ sung quy định đối với đối tượng có hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực thú y là “tổ chức” (khoản 3, 4 Điều 2), được sửa đổi giống như quy định đối với Nghị định số 31/2016/NĐ-CP.

 - Bổ sung quy định mức xử phạt đối với hành vi vận chuyển động vật mắc bệnh, sản phẩm hoặc chất thải của động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang được công bố ra khỏi vùng có dịch khi không được phép của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều 6 (khoản 5a, 5b); và biện pháp khắc phục hậu quả (điểm b khoản 6);  hành vi vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh dịch đã được công bố trong vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệmtheo khoản 5 Điều 8 (khoản 5a, 5b); hành vi “đưa vào vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm trên lãnh thổ Việt Nam động vật mẫn cảm/mắc bệnh với dịch bệnh đang xảy ra ở nước có chung đường biên giới và sản phẩm của chúngtheo khoản 6, 7 Điều 8 (khoản 6a, 6b, 7a, 7b).

- Sửa đổi tăng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm về phòng bệnh động vật trên cạn quy định khoản 2 Điều 7: phạt từ 1 - 2 triệu đồng (Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định 600-800 ngàn đồng).

- Bổ sung 01 biện pháp khắc phục hậu quảBuộc tiêu hủy giống động vật thủy sản” đối với hành vi không thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch theo quy định (điểm c khoản 3 Điều 12).

- Bổ sung quy định cụ thể về hành vi vi phạm đưa hàng nhập khẩu là động vật, sản phẩm động vật để gia công, chế biến hàng xuất khẩu tại các cơ sở sản xuất không đúng nơi đăng ký” quy định tại khoản 2 Điều 15 (điểm a, b, c, d); bổ sung mức xử phạt đối với người nhập cảnh hoặc quá cảnh lãnh thổ Việt Nam khi mang theo sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế hoặc chế biến từ quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch bệnh động vật nguy hiểm trên loài động vật đó (khoản 6a); bổ sung hành vi vi phạm “nhập khẩu sản phẩm động vật bị biến đổi về màu sắc, mùi vị, tạp nhiễm côn trùng, chảy nước không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y” (điểm c khoản 7); sửa đổi, bổ sung mức xử phạt đối với hành vi đưa vào lãnh thổ Việt Nam bệnh phẩm và các tác nhân gây bệnh cho động vật mà không được phép của cơ quan thú y có thẩm quyền  (điểm a, b, c khoản 10); và bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả (điểm b, c, e khoản 11).

 - Ngoài ra, Nghị định 04/2020/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung đối với các quy định của Nghị định số 90/2017/NĐ-CP về hành vi vận chuyển, kinh doanh, lưu giữ, giết mổ động vật để làm thực phẩm (khoản 10 Điều 20); hành vi sản xuất, buôn bán thuốc thú y (Điều 33, Điều 36);  tên gọi của người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Quản lý thị trường (Điều 39); phân định thẩm quyền xử phạt (Điều 50)

* Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 19, điểm b khoản 2 Điều 20 Nghị định số 31/2016/NĐ-CP;  điểm d khoản 13 Điều 20 Nghị định 90/2017/NĐ-CP.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 02 năm 2020.

Võ Thị Thúy Phượng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Nghi dinh 04.pdf