Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Công dân được làm hộ chiếu bắt cứ đâu nếu có căn cước công dân

(14:31 | 07/01/2020)

Ngày 22/11/2019 tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Luật này gồm có 8 Chương, 52 Điều và có hiệu lực từ  ngày 01/7/2020. Điểm mới, đáng chú ý tại Điều 15 của Luật này như:

- Theo quy định người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Riêng người có căn cước công dân thực hiện tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi.

Như vậy người có thẻ căn cước công dân đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu được lựa chọn nơi cấp hộ chiếu cho thuận lợi thay vì phải thực hiện ở nơi thường trú hoặc tạm trú như hiện nay.

- Luật này cũng quy định, người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thuộc các trường hợp sau đây có thể lựa chọn thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an nếu: Có giấy giới thiệu hoặc đề nghị của bệnh viện về việc ra nước ngoài khám chữa bệnh; Có căn cứ xác định thân nhân ở nước ngoài gặp tai nạn, bệnh tật, bị chết; Có văn bản đề nghị của cơ quan trực tiếp quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong lực lượng vũ trang, người làm việc trong tổ chức cơ yếu; Vì lý do nhân đạo, khẩn cấp khác.

- Tiếp theo nếu người đề nghị cấp hộ chiếu từ lần thứ hai cũng sẽ được thực hiện tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Thay vì, hiện nay, chỉ trường hợp cấp lại hộ chiếu còn thời hạn mới được làm thủ tục tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an còn hộ chiếu hết hạn sẽ phải đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

- Ngoài ra, công dân được quyền chọn nơi trả hộ chiếu tại địa điểm khác với cơ quan nêu trên thì phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

Trong khi đó hiện nay, theo quy định tại Thông tư số 29/2016/TT-BCA của Bộ Công an người đề nghị cấp hộ chiếu có thể nhận kết quả tại cơ quan xuất nhập cảnh hoặc tại địa chỉ đã đăng ký với doanh nghiệp bưu chính. Song không phải ai cũng biết điều này nên nhiều người vẫn nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ.

Từ quy định trên, kể từ ngày 01/7/2020 người có căn cước công dân đề nghị cấp hộ chiếu được quyền lựa chọn thực hiện tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi và được quyền lựa chọn nơi nhận kết quả trả hộ chiếu./.

Ngọc Trai

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 49_2019_QH14_402073.pdf