Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Chính phủ ban hành Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CPquy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồ đất

(09:02 | 07/01/2020)

Ngày 03/01/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

          Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định “Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, trong đó quy định 06 nội dung chủ yếu như: Diện tích từng loại đất dự kiến thu hồi; Số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất; Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ đối với từng loại đối tượng thu hồi đất; dự kiến giá đất bồi thường đối với từng loại đất, từng loại vị trí; Phương án bố trí tái định cư; tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian, kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng,…

Nghị định số 06/2020/NĐ-CP đã bổ sung thêm nội dung Dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” vào Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư mà phải xây dựng khu tái định cư tập trung thì trong các nội dung nêu trên phải bao gồm cả khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tập trung đó.

Nghị định số 06/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2020./.

Võ Thị Thúy Phượng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Nghi dinh 06-2020.pdf