Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

(09:00 | 07/01/2020)

Ngày 04/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành, trong đó bãi bỏ toàn bộ 36 Nghị định, 02 Quyết định, 02 Nghị quyết và bãi bỏ một phần của Nghị định số 79/2011/NĐ-CP, Nghị định số 136/2018/NĐ-CP.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 03/01/2020./.

Võ Thị Thúy Phượng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Nghi dinh 05-2020.pdf