Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018

(15:10 | 06/01/2020)

Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (gọi tắt là Nghị định số 99/2019/NĐ-CP). Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các khoản 3, 4, 10, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 28 và 34 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Cụ thể:

- Các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) phải đặt tên/đổi tên (tên tiếng Việt) gồm cụm từ xác định loại cơ sở GDĐH (đại học, trường đại học, học viện); lĩnh vực ngành nghề đào tạo (nếu cần); tên riêng (địa phương, tên danh nhân văn hóa, lịch sử, tổ chức, cá nhân, … nếu có); Tên giao dịch quốc tế của cơ sở GDĐH được dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài, phải sử dụng các thuật ngữ bằng tiếng nước ngoài phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Cơ sở GDĐH được quyền tự chủ về tài chính và tài sản; tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự; tự chủ về học thuật và hoạt động chuyên môn theo quy định. Bên cạnh đó, cơ sở GDĐH phải công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của cơ sở GDĐH về các nội dung: Đề án tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh, danh sách nhập học và tốt nghiệp hằng năm theo ngành, trình độ đào tạo, quy mô đào tạo và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp; chi phí đào tạo, mức thu học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu khác của người học cho từng năm học và dự kiến cả khóa học; chế độ, chính sách miễn, giảm học phí, học bổng; Đồng thời, công khai thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, quyết định mở ngành, quyết định liên kết đào tạo cùng với hồ sơ chứng minh đủ điều kiện theo quy định lên trang thông tin điện tử của nhà trường trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày làm việc; gửi thông báo, quyết định tới Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày thông báo hoặc ra quyết định; cập nhật cơ sở dữ liệu của nhà trường lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về GDĐH theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;…(Điều 13).

- Nghị định quy định trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù, theo đó, chương trình có khối lượng học tập từ 150 tín chỉ trở lên đối với người đã tốt nghiệp PTTH và tương đương hoặc có khối lượng học tập từ 30 tín chỉ trở lên đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học; từ 90 tín chỉ trở lên đối với người có trình độ tương đương Bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam (Điều 14).

- Hệ thống văn bằng GDĐH gồm:

Bằng cử nhân cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo (CTĐT) có trình độ đại học, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6;

Bằng thạc sĩ cấp cho người tốt nghiệp CTĐT có trình độ thạc sĩ, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7;

Bằng tiến sĩ cấp cho người tốt nghiệp CTĐT trình độ tiến sĩ, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 8;

Văn bằng trình độ tương đương là văn bằng đối với một số ngành đào tạo đặc thù thuộc hệ thống GDĐH bao gồm bác sĩ đa khoa, bác sĩ nha khoa, bác sĩ y học cổ truyển, bằng dược sĩ, bằng bác sĩ thú y, bằng kỹ sư, bằng kiến trúc sư và một số văn bằng khác theo quy định riêng của Chính phủ.

Nghị định 99/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020.

Võ Thị Thúy Phượng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Nghi dinh 99.pdf