Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Hỗ trợ tiền ăn cho Công an viên làm nhiệm vụ thường trực tại xã

(09:56 | 30/12/2019)

Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2019, tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đã biểu quyết, thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho Công an viên làm nhiệm vụ thường trực tại xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

          Theo đó, Công an viên làm nhiệm vụ thường trực tại xã trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ tiền ăn với mức 47.000 đồng/người/ngày. Số lượng Công an viên làm nhiệm vụ thường trực tại xã được hỗ trợ tiền ăn không quá 03 (ba) Công an viên làm nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ hàng ngày tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an xã.

          Thời gian qua, lực lượng Công an xã bán chuyên trách phải thường xuyên trực 24/24 để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong điều kiện môi trường hết sức khó khăn nhưng phụ cấp thấp không đảm bảo nhu cầu sinh hoạt đời sống của lực lượng Công an xã, dẫn đến nhiều đồng chí không yên tâm công tác. Trong khi đó, trách nhiệm của Công an xã phải đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, bên cạnh việc ứng trực tại trụ sở, tuần tra kiểm soát theo lịch trình thì bất kể thời gian và thời tiết khi có những việc liên quan đến an ninh trật tự là phải thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, vẫn chưa có quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm, trợ cấp ngày công lao động vào ban đêm đối với Công an viên. Hoạt động của Công an viên có tính đặc thù khác với hoạt động của dân quân tự vệ và chứa đựng các yếu tố cường độ lao động, tâm lý căng thẳng, làm việc không kể ngày đêm.

          Việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn sẽ tạo điều kiện cho Công an viên làm nhiệm vụ thường trực tại xã đảm bảo được điều kiện sinh hoạt của bản thân, gia đình từ đó an tâm công tác; đồng thời bảo đảm hài hòa chế độ của những bộ phận cùng trực chung khi thực hiện nhiệm vụ.

Hoàng Thắng