Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười sáu

(10:36 | 28/12/2019)

Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) khai mạc Kỳ họp thứ 16, đây là kỳ họp thường lệ cuối năm, diễn ra trong 2 ngày 26 - 27 tháng 12 năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự. 

          Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình hoạt động năm 2019; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh; các báo cáo hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 và chương trình công tác năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận các tờ trình của UBND tỉnh và thông qua nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong đó, có những tờ trình dự thảo nghị quyết rất quan trọng như: Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2020; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Thông qua bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2024; Hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra, HĐND tỉnh còn tiến hành công tác nhân sự, miễn nhiệm 01 Ủy viên UBND tỉnh do nghỉ chính sách hưu trí, đồng thời bầu bổ sung 03 Ủy viên UBND tỉnh, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy của UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ 01 đại biểu HĐND tỉnh vì lý do hoàn cảnh gia đình.

Việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh được diễn ra tích cực, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đã được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình theo quy định của pháp luật. 

Hoàng Thắng