Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang họp Thành viên UBND tỉnh thông qua các văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 16

(15:00 | 27/11/2019)

Ngày 26 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh để thông qua các văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 16 và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh. Cuộc họp do đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; thành phần tham dự có các đồng chí là Thành viên UBND tỉnh; Lãnh đạo các ban và Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan đến nội dung các văn bản được thông qua; Lãnh đạo UBND thành phố Rạch Giá và thành phố Hà Tiên; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên các phòng nghiên cứu.

Tại cuộc họp, Thành viên UBND tỉnh đã thảo luận và thống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua 13 Tờ trình (11 Tờ trình dự thảo nghị quyết, 01 Tờ trình về Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, 01 Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư). Trong đó, có các Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; dự thảo nghị quyết ban hành bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; dự thảo nghị quyết quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang... Ngoài ra, UBND tỉnh còn thông qua 05 dự thảo quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh.

Theo Thông báo số 214/TB-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thì Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) dự kiến tổ chức từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 12 năm 2019.

Hoàng Thắng