Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tổ chức hội nghị giao ban định kỳ hàng quý công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

(15:41 | 22/10/2019)

Ngày 22/10/2019, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) tổ chức hội nghị giao ban định kỳ hàng quý công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Thành phần tham dự: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo phòng và một số chuyên viên của Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp; Đại diện dự án JICA; Đại diện Sở Tư pháp một số tỉnh lân cận Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Công tác phía nam – Bộ Tư pháp; Lãnh đạo Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang có đồng chí Lâm Minh Công, Giám đốc sở tham dự.

Nội dung Giao ban: Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về công tác kiểm tra, xử lý văn bản; Tình hình triển khai công tác kiểm tra văn bản tại địa phương thời gian qua; Tình hình xử lý văn bản tại địa phương thời gian qua; Một số vấn đề lưu ý khi thực hiện báo cáo thống kê về kết quả kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP./.

Kiều Nhanh - Văn phòng Sở