Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2019

(16:34 | 14/10/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 13/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 và Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 16/9/2019 của Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019. Ngày 14/10/2019, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh do ông Hà Văn Chiến – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh làm Trường đoàn, đại diện lãnh đạo các Sở ngành là thành viên của đoàn như: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh. Sở Tư pháp tiếp và làm việc với Đoàn có ông Lâm Minh Công – Giám đốc Sở và lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở: Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL, Phòng quản lý xử lý VPHC và theo dõi THPL, Trung tâm trợ giúp pháp lý, Văn phòng Sở.

Ông Hà Văn Chiến – Phó Giám đốc Sở Nội vụ trưởng đoàn phát biểu về mục đích, yêu cầu buổi làm việc về kiểm tra công tác cải cách hành chính. Để buổi làm việc ngắn gọn đạt hiệu quả, các thành viên của Đoàn kiểm tra kiểm tra tài liệu kiểm chứng của Sở; Văn phòng Sở thông qua tóm tắt Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2019.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp về công tác cải cách hành chính năm 2019 cũng như kiểm tra thực tế về các tài liệu kiểm chứng. Thời gian qua, Lãnh đạo Sở cùng công chức và viên chức thể hiện quyết tâm, quyết liệt trong công tác tham mưu cũng như sự phân công của UBND tỉnh. Ban hành các văn bản theo thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản kết quả đạt khá toàn diện. Ngoài ra, Sở triển khai thực hiện tốt 6 nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính. Tuy nhiện, để thực hiện tốt hơn nữa cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục triển khai các văn bản về chỉ đạo cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, khắc phục những tốn tại, hạn chế góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính.

Hướng tới: Đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành chấn chỉnh, nâng cao về công tác thể chế; Chuẩn bị tổng kết năm, tự đánh giá chấm điểm vể công tác cải cách hành chính năm 2019; Đồng thời, chuẩn bị các tài liệu kiểm chứng về công tác cải cách hành chính của Sở và của tỉnh.

Thay mặt Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang ông Lâm Minh Công – Giám đốc Sở tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những vấn đề đạt được và chưa được để Sở rút kinh nghiệm về vấn đề có liên quan đến Sở để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.

Kiều Nhanh - Văn phòng Sở