Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra tình hình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại huyện Tân Hiệp

(15:35 | 28/07/2020)

Sáng ngày 27/7/2020, Đoàn kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo địa bàn năm 2020 của Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra tình hình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Tân Hiệp theo Kế hoạch số 1008/KH-STP ngày 10/6/2020 của Sở Tư pháp.

          Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Minh Vũ, Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng thủ trưởng các Phòng, ban cấp huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Hiệp.

   

 

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban nhân dân huyện thông qua Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện, trong đó nhấn mạnh những kết quả đạt được trong công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định, kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật cũng như những khó khăn, vướng mắc mà địa phương gặp phải trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/6/2020, Hội đồng nhân dân huyện ban hành 02 nghị quyết, Ủy ban nhân dân huyện ban hành 01 quyết định để thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Thi đua khen thưởng. Trong đó, Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng huyện Tân Hiệp được Sở Tư pháp kiểm tra theo thẩm quyền kết luận văn bản ban hành không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp đã ban hành Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND để bãi bỏ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND theo Kết luận số 1102/KL-STP ngày 22/6/2020 của Sở Tư pháp.

Trên cơ sở Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, các thành viên Đoàn kiểm tra góp ý những nội dung chưa phù hợp trong việc xác định văn bản tự kiểm tra và văn bản kiểm tra theo thẩm quyền. Đồng thời, trong buổi làm việc các thành viên Đoàn kiểm tra đã trao đổi, nhấn mạnh những vấn đề xoay quanh việc xác định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở cấp huyện, cấp xã cũng như trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các quy định của pháp luật, biên chế, kinh phí,… những đề xuất, kiến nghị của địa phương nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Kết thúc buổi làm việc, bà Đặng Thị Tố Trinh, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra cho biết trong thời gian tới Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao kỹ năng soạn thảo, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương. Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, địa phương có gặp phải những khó khăn, vướng mắc thì trực tiếp trao đổi với Phòng chuyên môn của Sở Tư pháp để kịp thời tháo gỡ giúp ban hành văn bản đúng quy định, đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương.

Thủy Lan