Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Công bố Quyết định thanh tra tại doanh nghiệp tư nhân Thái Anh và Công ty đấu giá hợp danh Thái Anh

(08:40 | 13/12/2019)

Sáng ngày 12/12/2019, tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thái Anh, ông Đậu Quang Chương, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì công bố Quyết định số 151/QĐ-STP ngày 28/11/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản với Doanh nghiệp tư nhân Thái Anh và Công ty đấu giá hợp danh Thái Anh.

Theo Quyết định số 151/QĐ-STP ngày 28/11/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra toàn bộ hoạt động đấu giá tài sản giai đoạn từ 01/01/2018 đến 31/10/2019, những nội dung trước và sau thời kỳ thanh tra và thời hạn thanh tra là 20 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định Thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Đậu Quang Chương, Trưởng Đoàn thanh tra yêu cầu thành viên Đoàn thanh tra và đối tượng được thanh tra chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thanh tra, về đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Trong quá trình thanh tra, thành viên đoàn thanh tra cần chủ động phối hợp tốt với các đấu giá viên, cá nhân có liên quan để Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được nội dung, yêu cầu của cuộc thanh tra.

Đại diện đơn vị được thanh tra, ông Đặng Thái Anh, Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Thái Anh tiếp thu nội dung, kế hoạch của Đoàn thanh tra; cam kết phối hợp và tạo điều kiện để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất./.

Hòa Hiệp