Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp Kiên Giang tham dự tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

(15:06 | 27/09/2019)

Ngày 26/9/2019 tại thành phố Đà Nẵng, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang cử 02 đại diện tham dự Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và Tọa đạm “Triển khai Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá, xếp hạng Sở Tư pháp năm 2019” theo Giấy mời số 559/GM-BTP ngày 16/9/2019 của Bộ Tư pháp.

Buổi tập huấn đã giới thiệu, trao đổi một số nội dung cần chú ý trong việc triển khai các quy định liên quan đến công nhận sáng kiến; xét đề nghị khen thưởng và khen thưởng theo thẩm quyền trong Ngành Tư pháp; quy định về tổ chức Ngày Kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức thi đua, khen thưởng; quán triệt nội dung hướng dẫn của Ngành Tư pháp về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước hoặc Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp cơ sở; triển khai Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm 2019. Bên cạnh đó, đại biểu được nghe một số tham luận liên quan đến xây dựng và tổ chức thực hiện Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng của 02 đơn vị thuộc Bộ và 02 Sở Tư pháp.

Bích Liễu - Văn phòng sở