Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang làm việc với UBND các huyện: Kiên Hải, Kiên Lương, Giồng Riềng về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019

(13:59 | 18/06/2019)

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh, từ ngày 10/6/2019  đến ngày 14/6/2019 Đoàn công tác của Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang do Giám đốc sở Lâm Minh Công làm Trưởng đoàn và Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc sở có buổi làm việc với UBND các huyện: Kiên Hải, Kiên Lương, Giồng Riềng để theo dõi tình hình triển khai thực hiện công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019. Qua đó, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác tư pháp tại địa phương.

Qua buổi làm việc tích cực, cởi mở, với sự trao đổi nhiệt tình, thẳng thắn, trách nhiệm, thay mặt Đoàn công tác của Sở, Giám đốc Sở phát biểu ý kiến như sau:

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, công tác Tư pháp của huyện đã bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai có trọng tâm, trọng điểm; Các nhiệm vụ của ngành được thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ so với chương trình kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Việc triển khai các văn bản của cấp trên và xây dựng các chương trình kế hoạch, báo cáo được quan tâm và thực hiện kịp thời đầy đủ. Một số mặt công tác có chuyển biến tích cực và đạt kết quả cao như: Công tác Chứng thực, hộ tịch  luôn thực hiện kịp thời trả kết quả cho người dân đúng và trước thời gian quy định; công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở; công tác rà soát, hệ thống hóa Văn bản QPPL đã đi vào nề nếp, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật luôn được các cấp các ngành quan tâm thực hiện.

UBND huyện cũng đã quan tâm, bố trí công chức Tư pháp cấp huyện, Công chức Tư pháp-Hộ tịch cấp xã có trình độ chuyên môn và số lượng đảm bảo, bố trí phù hợp theo yêu cầu công việc đúng theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt, công tác tư pháp tại địa phương còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác quản lý vi phạm hành chính hiệu quả chưa cao; tình trạng vi phạm pháp luật còn xảy ra nhất là lĩnh vực an toàn giao thông, an ninh trật tự, xây dựng… công tác tham mưu xử phạt vi phạm hành chính còn sai sót trong việc áp dụng trình tự thủ tục của pháp luật dẫn đến hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính bị hủy (hoặc bị khiếu nại); Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuy có quan tâm thực hiện chưa đi vào chiều sâu, việc triển khai các văn bản, nhất là các đạo luật mới từng lúc, từng nơi chưa đạt yêu cầu; Công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa phản ánh đúng những khó khăn, bất cập trong thực hiện thi hành pháp luật tại địa phương. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, việc thực hiện các thủ tục hành chính đôi lúc còn sai sót.

Để công tác tư pháp đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Minh Công yêu cầu UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp các ngành có liên quan, bám sát các nhiệm vụ công tác tư pháp, thực hiện các giải pháp đã đề ra:

Về công tác xây dựng và kiểm tra, rà soát văn bản QPPL: Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng và kiểm tra văn bản, phân công, bố trí công chức am hiểu pháp luật để thực hiện tốt công tác này; chỉ đạo các phòng, ban và Phòng Tư pháp phối hợp tốt hơn nữa vai trò tham mưu HĐND và UBND cùng cấp công tác soạn thảo văn bản (nếu có); lấy ý kiến, thẩm định, kiểm tra và rà soát văn bản QPPL của huyện; chỉ đạo UBND cấp xã kịp thời kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND xã ban hành đúng quy định.

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm giúp người dân biết và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, nâng cao hơn nữa ý thức tuân thủ pháp luật của người dân.

Về công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính và các cá nhân, tổ chức có liên quan. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, qua đó, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức được giao tham mưu thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, nhất là chất lượng ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực ở địa phương.

Về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực: Tiếp tục triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024 trên địa bàn và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch theo các chỉ tiêu chung của tỉnh; triển khai, hướng dẫn thực hiện tốt Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Thông tư số 20/2015/TT-BTP hướng dẫn Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Thông tư 226/2016/TT-BTC về phí chứng thực và các văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp về quy định chứng thực, đảm bảo công tác chứng thực ở cấp huyện và cấp xã đi vào nề nếp và đúng quy định pháp luật.

Đối với vấn đề biên chế: Sở Tư pháp cũng đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm, củng cố công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã, sắp xếp, bố trí công chức tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã ổn định, lâu dài; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, chuyên nghiệp hóa đội ngũ công chức tư pháp cấp huyện và xã đúng theo quy định./.

Kiều Nhanh