Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn thực hiện khai mẫu đơn xin cấp phiếu lý lịch tư pháp qua mạng trực tuyến

(06:09 | 01/01/2018)

Nguồn: Youtube