Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Quy định mới về xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng

(15:15 | 30/09/2020)

Ngày 26/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định này có 4 Chương, 91 Điều, quy định về hành vi vi phạm (HVVP) hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

* Nghị định này xác định mười hai nhóm HVVP hành chính, đó là:

- HVVP về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh;

- Hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh; sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm;

- Hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; hàng hóa lưu thông trong nước bị áp dụng biện pháp khẩn cấp; hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có vi phạm khác;

- HVVP về kinh doanh thuốc lá;

- HVVP về kinh doanh rượu, bia;

- Hành vi đầu cơ hàng hóa và găm hàng;

- HVVP về hoạt động xúc tiến thương mại;

- HVVP về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;

- HVVP về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- HVVP về thương mại điện tử;

- HVVP về thành lập và hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam;

- Các HVVP khác trong hoạt động thương mại.

Trước đó, theo Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định 13 nhóm HVVP hành chính, trong đó có “HVVP hành chính về hoạt động trung gian thương mại”.

* Đối tượng bị xử phạt hành chính: Cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện HVVP hành chính quy định tại Nghị định này trên lãnh thổ Việt Nam, cụ thể như: Hộ kinh doanh; hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh; Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các tổ chức kinh tế khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật và các đơn vị trực thuộc; Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

* Hình thức xử phạt:

- Hình thức xử phạt chính là: Cảnh cáo và phạt tiền;

- Hình thức xử phạt bổ sung là: Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn từ 01 - 24 tháng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 - 24 tháng; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

* Mức phạt tiền: Đối với cá nhân mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là 100 triệu đồng; trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm mức phạt tiền tối đa là 200 triệu đồng. Nếu tổ chức vi phạm thì mức phạt tiền gấp hai lần tiền phạt so với cá nhân.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020; Nghị định này thay thế Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013; Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 và Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018./.

Loan Nguyễn