Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Ngày 01/9/2020 tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

(16:40 | 27/08/2020)

Ngày 15/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Theo đó, ngày 01/9/2020 mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình tăng, đồng thời xác định rõ hơn các hành vi vi phạm so với Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015, cụ thể như sau:

* Tảo hôn, tổ chức tảo hôn

- Phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng: hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.

- Phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng: hành vi duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án.

* Về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng

- Phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng một trong các hành vi sau:

+ Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

+ Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

+ Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

+ Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

+ Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.

- Phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng một trong các hành vi sau:

+ Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

+ Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi;

+ Cưỡng ép kết hôn hoặc lừa dối kết hôn; cưỡng ép ly hôn hoặc lừa dối ly hôn;

+ Lợi dụng việc kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình;

+ Lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân.

* Về sinh con

- Phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng: hành vi thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, sinh sản vô tính, mang thai hộ vì mục đích thương mại.

* Về giám hộ

- Phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng: hành vi trốn tránh, không thực hiện nghĩa vụ giám hộ sau khi đã đăng ký giám hộ.

- Phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng một trong các hành vi sau:                            

+ Lợi dụng việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ để trục lợi;

+ Lợi dụng việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ để xâm phạm tình dục, bóc lột sức lao động của người được giám hộ.

* Về nuôi con nuôi

- Phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng một trong các hành vi sau:

+ Khai không đúng sự thật để đăng ký việc nuôi con nuôi;

+ Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi;

+ Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình hình phát triển của con nuôi trong nước;

+ Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản để làm thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi (xử phạt bổ sung: Tịch thu giấy tờ, văn bản vi phạm).

- Phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng một trong các hành vi sau:

+ Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số;

+ Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước.

- Phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng một trong các hành vi sau:

+ Mua chuộc, ép buộc, đe dọa hoặc thực hiện các hành vi khác trái pháp luật để có sự đồng ý của người có quyền đồng ý cho trẻ em làm con nuôi;

+ Lợi dụng việc cho, nhận hoặc giới thiệu trẻ em làm con nuôi để trục lợi;

+ Lợi dụng việc nhận nuôi con nuôi nhằm bóc lột sức lao động của con nuôi.

* Về văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

- Phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng: hành vi tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của văn phòng con nuôi nước ngoài (xử phạt bổ sung: Tịch thu giấy tờ, văn bản vi phạm).

- Phạt tiền từ 3 – 7 triệu đồng một trong các hành vi sau:

+ Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt hoạt động;

+ Không thực hiện chế độ báo cáo hoặc báo cáo sai sự thật; không lập, quản lý hoặc sử dụng các loại sổ sách, biểu mẫu theo quy định.

- Phạt tiền từ 7 – 10 triệu đồng: hành vi thay đổi người đứng đầu khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

- Phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng một trong các hành vi sau:

+ Giới thiệu trẻ em làm con nuôi trái pháp luật;

+ Cho tổ chức khác thuê, mượn giấy phép hoạt động của văn phòng con nuôi nước ngoài;

+ Sử dụng giấy phép hoạt động của văn phòng con nuôi nước ngoài khác.

- Phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng: hành vi hoạt động khi không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Loan Nguyễn