Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Vùng nước cảng biển thuộc địa phân các tỉnh Kiên Giang, Cà mau và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang

(14:11 | 20/08/2020)

Ngày 14/8/2020, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 17/2020/TT-BGTVT Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang.

Theo đó, vùng nước cảng biển Kiên Giang, bao gồm: khu vực Hòn Chông; Bình Trị; Hà Tiên; An Thới; Bãi Vòng; Đá Chồng và Rạch Giá. Vùng nước cảng biển Cà Mau, bao gồm: khu vực Năm Căn và cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Sông Đốc. Ranh giới tại các khu vực được xác định giới hạn, tọa độ.

Thông tư này cũng quy định trách nhiệm của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang và các bên liên quan: Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan đối với hoạt động hàng hải tại các bến cảng và vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau. Căn cứ vào tình hình thực tế về thời tiết, sóng gió, mớn nước, trọng tải của tàu thuyền và tính chất hàng hóa, chỉ định vị trí cụ thể cho tàu thuyền đón trả hoa tiêu, kiểm dịch, neo đậu, chuyển tải và tránh bão trong vùng nước theo quy định, bảo đảm an toàn, hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, Cảng vụ hàng hải Kiên Giang còn có trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong vùng biển thuộc địa phận các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020, bãi bỏ Thông tư số 47/2018/TT-BGTVT ngày 24/8/2018 và Thông tư số 09/2014/TT-BGTVT ngày 18/4/2014./.

Loan Nguyễn