Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Thanh Tra Ngành Công Thương

(08:18 | 24/06/2020)

            Ngày 18/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công thương. Trong đó một số quy định sửa đổi, bổ sung đáng chú ý như sau:

          Các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Công Thương gồm Tổng cục Quản lý thị trường; Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh; Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Cục Hóa chất; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục Điều tiết điện lực; Cục Công nghiệp; Cục Xúc tiến thương mại; Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Cục Phòng vệ thương mại. Trong đó, bổ sung Tổng cục Quản lý thị trườngCục Phòng vệ thương mại, bỏ chức năng thanh tra chuyên ngành của Tổng cục Năng lượng và Chi cục Quản lý thị trường.

             Quy định sửa đổi, bổ sung nội dung thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực hóa chất, trong đó bổ sung thêm nội dung thanh tra lĩnh vực dệt may, phiếu an toàn hóa chất; sản xuất, kinh doanh hóa chất cấm,  mua bán hóa chất độc; khai báo hóa chất; sử dụng hóa chất; huấn luyện an toàn hóa chất.

            Sửa đổi, bổ sung nội dung thanh tra chuyên ngành về hoạt động thương mại, bổ sung cụ thể quy định  đối với lĩnh vực này như thanh tra hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa, hoạt động thương mại biên giới, hoạt động môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa, đại lý thương mại, gia công trong thương mại, giám định thương mại, nhượng quyền thương mại thuộc phạm vi quản lý; các nội dung khác theo quy định của pháp luật; Thanh tra đột xuất đối với hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc gian lận nguồn gốc, xuất xứ khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác trong hoạt động thương mại thuộc phạm vi quản lý hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

          Bổ sung nội dung thanh tra chuyên ngành về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi quản lý, thanh tra hành vi tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh.

           Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi, bổ sung đối với quy định về xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Bãi bỏ khoản 5 Điều 10, Điều 12, Điều 25, khoản 2 Điều 37 của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP  khoản 1 Điều 6, khoản 4 Điều 8 của Nghị định số 07/2012/NĐ-CP.

              Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 07 năm 2020.

Võ Thị Thúy Phượng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Nghi dinh 54.pdf