Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động ngoại hối

(15:00 | 09/12/2019)

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định này có 4 Chương 59 Điều và thay Nghị định 96/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014.

          Nghị định này giảm mạnh mức phạt đối với hành vi mua, bán ngoại tệ tại các tổ chức không được phép, nhằm tránh bất cập như sự việc “đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng” gây xôn xao dư luận trước đây. 

          Theo Nghị định số 96/2014/NĐ-CP trước đây chỉ quy định một mức phạt chung chung là phạt tiền từ 80 – 100 triệu đồng nếu mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ, thì nay Nghị định này quy định mức phạt đối với hành vi này phụ thuộc vào lượng ngoại tệ mua, bán trong đó:

          - Phạt cảnh cáo nếu ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 USD.

          - Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng nếu ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 - 10.000 USD hoặc ngoại tệ mua, bán giá trị dưới 1.000 USD mà tái phạm, vi phạm nhiều lần. 

          - Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng nếu ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 10.000 đến dưới 100.000 USD.  

          - Phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng nếu ngoại tệ mua, bán có giá trị 100.000 USD trở lên.

          - Phạt tiền từ 100 - 150 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Cấp tín dụng hoặc trả nợ trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật; không bán ngoại tệ thu được cho tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

          - Phạt tiền từ 150 - 200 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Thực hiện giao dịch ngoại tệ giữa tổ chức tín dụng với nhau, giữa tổ chức tín dụng với khách hảng không đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước; không tuân thủ trạng thái ngoại tệ theo quy định của pháp luật.

          - Phạt tiền từ 200 - 250 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Kinh doanh, cung ứng sản xuất phái sinh tỷ giá, ngoại hối không đúng quy định của pháp luật; xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt không đúng quy định của pháp luật; hoạt động ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị tước hoặc không đúng nội dung đã quy định trong giấy phép.

          Nghị định số 88/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2019./.

Nguyễn Văn Hiền

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   ND 88-2019-ND-CP.pdf