Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2019 tại huyện Gò Quao

(12:34 | 26/04/2019)

Từ ngày 23 đến ngày 25/4/2019, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2019 tại huyện Gò Quao. Khai giảng lớp bồi dưỡng có bà Lư Thị Trang Đài - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, ông Dương Thành Đức - Phó Hiệu Trưởng, các giảng viên Trường Trung cấp Luật Vị Thanh cùng sự tham gia của 140 học viên là tổ trưởng tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở huyện Gò Quao.

Tại lớp bồi dưỡng, học viên đã được các giảng viên của Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp triển khai các chuyên đề theo Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/02/2014 của Bộ Tư pháp về Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên như: Nội dung cơ bản của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, các lĩnh vực pháp luật có liên quan, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở… Bên cạnh đó, ngoài những kiến thức đã tiếp thu, học viên còn được giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Kết thúc lớp bồi dưỡng có 136 học viên đủ điều kiện được cấp Giấy Chứng nhận bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2019./.

Phạm Trường Bảo