Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ sáu

(15:39 | 13/03/2019)

Nhằm kịp thời phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của các Luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ sáu, đáp ứng yêu cầu tiếp cận pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong tỉnh.

Ngày 07/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ sáu. Kế hoạch tập trung triển khai 09 đạo luật mới được Quốc hội thông qua, gồm: Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Hình thức tuyên truyền được thực hiện thông qua việc cập nhật, đăng tải thông tin nội dung văn bản Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử và lồng ghép vào các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, tổ chức địa phương./.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Kế hoạch số 38-KH-UBND ngày 07.3.2019.pdf