TIN NỔI BẬT:
Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực  *  Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2019 tại huyện Gò Quao  *  Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2019 tại huyện Giồng Riềng  *  Sở Tư pháp Kiên Giang phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2019 tại thành phố Hà Tiên  *  Sở Tư pháp Kiên Giang phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2019 tại huyện Giang Thành  *  Sở Tư pháp tổ chức lễ giao nhận con nuôi  *  Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024  *  Sở Tư pháp Kiên Giang biên soạn “Sổ tay hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở”  *  Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang  * 

Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp Kiên Giang biên soạn “Sổ tay hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở”

(09:32 | 05/03/2019)

Hòa giải ở cơ sở là một truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nhằm xây dựng tình làng nghĩa xóm, gia đình, xã hội hòa hợp, yên vui. Hòa giải ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ Nhân dân, phát huy tinh thần tương thân, tương ái và góp phần nâng cao ý thức pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư.

Với mong muốn cung cấp những thông tin cần thiết về kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên tại ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đã biên soạn, in 1.000 cuốn “Sổ tay hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở” và cấp phát cho hòa giải viên trong tỉnh. Nội dung Sổ tay gồm: các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở và một số tình huống điển hình để hòa giải viên nghiên cứu, vận dụng giải quyết các vụ, việc phát sinh tại địa phương./.

Phạm Trường Bảo

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Một số tình huống hòa giải ở cơ sở điển hình.docx  Quy định pháp luật về công tác hòa giải ở cơ sở.docx