Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Giới thiệu về Luật Chăn nuôi

(10:20 | 21/01/2019)

Luật Chăn nuôi năm 2018 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, Luật này gồm 8 chương, 83 điều.

Luật này quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi.

Về các hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi, so với quy định trước đây, Luật này quy định nhiều nội dung mới: Chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư; Sử dụng chất cấm; Sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi không phải là thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt nam; Sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích kích thích sinh trưởng; Phá hoại, chiếm đoạt nguồn gen giống vật nuôi; Xuất khẩu trái phép nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm; Nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi có sử dụng chất cấm; Nhập khẩu, kinh doanh, chế biến sản phẩm chăn nuôi từ vật nuôi chết do bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân; Nhập khẩu, nuôi, phóng thích, sử dụng trái phép vật nuôi biến đổi gen, sản phẩm chăn nuôi từ vật nuôi biến đổi gen; Sử dụng, đưa chất, vật thể, bơm nước cưỡng bức vào cơ thể vật nuôi, sản phẩm của vật nuôi nhằm mục đích gian lận thương mại; Thông đồng, gian dối trong thử nghiệm, khảo nghiệm, kiểm định, công bố chất lượng, chứng nhận sự phù hợp trong lĩnh vực chăn nuôi; Xả thải chất thải chăn nuôi chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu vào nơi tiếp nhận chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Gian dối trong kê khai hoạt động chăn nuôi nhằm trục lợi; Cản trở, phá hoại, xâm phạm hoạt động chăn nuôi hợp pháp.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.

Luật Chăn nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, Pháp lệnh Giống vật nuôi 16/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành./.

Kim Loan

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Luat chan nuoi so 32.2018-QH14.pdf