Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Tư pháp từ ngày 16/9 đến 30/9/2020

(10:01 | 22/09/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1759-BTB-STP.signed.pdf