Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Tư pháp từ ngày 16/6 đến ngày 20/6/2020

(15:55 | 19/06/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1067-TB-STP.signed.pdf