Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Tư pháp từ ngày 01/6 đến ngày 15/6/2020

(16:08 | 02/06/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 924-TB-STP.signed.pdf