Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông tin khen thưởng, xử phạt

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, Khối thi đua thuộc Sở Tư pháp năm 2019

(15:42 | 20/12/2019)

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-STP ngày 18/2/2019 của Sở Tư pháp về việc thành lập Khối thi đua thuộc Sở Tư pháp năm 2019; Quy chế số 02/QC-KTĐ ngày 05/3/2019 về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi đua thuộc Sở Tư pháp và Bản ký kết giao ước thi đua số 05/BGUTĐ-KTĐ ngày 10/5/2019 của Khối thi đua thuộc Sở Tư pháp. Sáng ngày 19/12/2019, Khối thi đua thuộc Sở Tư pháp do Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật làm Khối trưởng đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2019. Tham dự cuộc họp, có đ/c Lâm Minh Công – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và Lãnh đạo của 08 đơn vị trong Khối.

Tại Hội nghị, các thành viên trong Khối đã tích cực trao đổi và cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2019, toàn thể công chức, viên chức của Khối thi đua thuộc Sở đã tham gia sôi nổi các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của phòng, đơn vị mình và hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao ước thi đua đã ký kết đầu năm. Qua đó, các thành viên đã trao đổi và bình chọn, suy tôn hạng Nhất, đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Phòng Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; 01 Bằng khen hạng Nhì cho Thanh tra Sở và 01 Bằng khen hạng Ba cho Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp.

Hội nghị đã thảo luận, lựa chọn Khối trưởng và Khối phó cho năm 2020 theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các thành viên trong Khối thống nhất lựa chọn Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (Khối trưởng), Phòng Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Khối phó).

Bích Liễu - Văn phòng sở