Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông tin khen thưởng, xử phạt

Xem với cỡ chữAA

Về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua chuyên đề "Ngành Tư pháp Kiên Giang thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính tri

(17:14 | 18/12/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   175-QD-STP.signed.pdf