Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông tin khen thưởng, xử phạt

Xem với cỡ chữAA

Về việc tặng Giấy khen cho tập thể Phòng Công chứng số 1

(17:13 | 18/12/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   174-QD-STP.signed.pdf