Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông tin khen thưởng, xử phạt

Xem với cỡ chữAA

Về việc tặng Giấy khen cho tập thể Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

(17:12 | 18/12/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   173-QD-STP.signed.pdf