Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Quản lý của Ngành y tế về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(15:18 | 09/10/2020)

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, thì Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế.

          Ngày 07 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND phân cấp quản lý và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Việc phân cấp này được áp dụng đối với 2 chủ thể:

          Một là, Sở Y tế cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và quản lý đối với:

- Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hai là, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, đối với các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý trên địa bàn của mình.

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có nhu cầu cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nộp hồ sơ tại Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo thẩm quyền nêu trên. Thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật An toàn thực phẩm.

Thuỳ Lan