Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2020-2025

(14:23 | 12/08/2020)

Kiên Giang là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, tỷ trọng đóng góp các mặt hàng nông thủy sản chủ lực của tỉnh đối với vùng đồng bằng Sông Cửu Long cũng như của cả nước luôn duy trì ở mức cao. Tổng số hợp tác xã nông nghiệp toàn tỉnh tính đến cuối năm 2019 có 398 hợp tác xã, với 31.274 thành viên, trong đó có 316 hợp tác xã trồng trọt, 75 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, 05 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và 02 hợp tác xã chăn nuôi. Nội dung hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp chủ yếu thực hiện một số khâu dịch vụ đầu vào như: xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng; tổ chức bơm tưới, gieo sạ đồng loạt; phổ biến và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất; dịch vụ làm đất; cung ứng vật tư nông nghiệp; sản xuất nhân giống lúa; thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp. Thành công trong phát triển kinh tế tập thể ở Kiên Giang nói chung, phát triển hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp làm ra, tạo việc làm ổn định và thu nhập cho các thành viên và người lao động.

          Hiện nay, bên cạnh những mặt đạt được thì việc phát triển hợp tác xã vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như: phát triển nhiều nhưng không đồng đều giữa các lĩnh vực và giữa các địa phương; tình trạng sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún dẫn đến việc hiệu quả sản phẩm thấp và không tạo được sản xuất hàng hóa có quy mô lớn dẫn đến tình trạng “được mùa rớt giá, được giá mất mùa” thường xuyên xảy ra đối với trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; sức cạnh tranh hàng hóa dịch vụ còn yếu, ít vốn, khả năng huy động vốn và vay vốn từ các ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn nên việc sản xuất và mở rộng quy mô hoạt động đạt hiệu quả chưa cao.

Để tạo điều kiện cho các hợp tác xã khắc phục những hạn chế, đồng thời khuyến khích hợp tác xã nông nghiệp ngày càng phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng; ngày 22 tháng 7 năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Nghị quyết số 337/2020/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, Nghị quyết số 337/2020/NQ-HĐND đã quy định cụ thể về đối tượng, nội dung, điều kiện và mức hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp) giai đoạn 2020 - 2025 như sau: 

* Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực

  - Đối tượng áp dụng: Các chức danh trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán, cán bộ chuyên môn của hợp tác xã;

         - Nội dung hỗ trợ: Bao gồm học phí, tài liệu, ăn, ở và đi lại của cán bộ hợp tác xã tham gia lớp học.

- Điều kiện hỗ trợ: Được hợp tác xã cử đi đào tạo từ cao đẳng trở lên để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ với chuyên ngành phù hợp với vị trí công tác và nhu cầu của hợp tác xã; Đủ điều kiện tuyển sinh theo yêu cầu của cơ sở đào tạo; Từ 45 tuổi trở xuống; Danh sách cán bộ được hợp tác xã cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Cam kết bằng văn bản làm việc trong hợp tác xã bằng 2 lần thời gian khóa đào tạo. Trường hợp đối tượng được hỗ trợ vi phạm cam kết làm việc thì phải hoàn trả lại toàn bộ chi phí đã được hỗ trợ.

  - Mức hỗ trợ:

  + Hỗ trợ tiền vé tàu, xe một lượt đi và về cho mỗi đợt học bằng phương tiện giao thông công cộng (trừ vé máy bay) từ trụ sở chính của hợp tác xã đến cơ sơ đào tạo (Hỗ trợ 100% theo vé, hóa đơn chứng từ). Trường hợp tự túc phương tiện, hỗ trợ theo mức khoán 1.000 đồng/km;

  + hỗ trợ 100% học phí, chi phí mua giáo trình, tài liệu trực tiếp phục vụ chương trình khóa học (không bao gồm tài liệu tham khảo);

  + hỗ trợ 50% chi phí ăn, ở cho đối tượng được đào tạo theo mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.

  + Mức hỗ trợ tối đa không quá 40 triệu đồng/người/năm.

  * Hỗ trợ thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách hợp tác xã

- Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập mới; sáp nhập, hợp nhất, chia, tách hợp tác xã hoặc tham gia hợp tác xã.

- Nội dung hỗ trợ: Chi phí đầu tư phương tiện, thiết bị văn phòng và thiết bị thiết yếu phục vụ cho hoạt động của hợp tác xã.

- Điều kiện hỗ trợ: Hợp tác xã thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách phải có quy mô từ 50 thành viên trở lên. Riêng hợp tác xã thủy sản quy mô từ 30 thành viên trở lên. có văn bản đề nghị được hỗ trợ.

- Mức hỗ trợ:

+ 20 triệu đồng/hợp tác xã đối với hợp tác xã thành lập mới.

+ 10 triệu đồng/hợp tác xã đối với hợp tác xã sáp nhập, hợp nhất.

+ 10 triệu đồng/hợp tác xã đối với từng hợp tác xã chia, tách.

* Hỗ trợ tín dụng cho hợp tác xã

          - Đối tượng áp dụng: Thực hiện hỗ trợ đối với 15 hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

          - Nội dung hỗ trợ: Được vay tín chấp để thực hiện các dự án mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của hợp tác xã nông nghiệp.

          - Điều kiện hỗ trợ: Có trình độ năng lực quản trị sản xuất kinh doanh tốt; hoạt động có hiệu quả. Có dự án vay vốn khả thi hiệu quả được Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định đủ điều kiện vay vốn; có điều kiện về quản lý, sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay theo mục đích vay vốn.

          - Mức hỗ trợ: Mức cho vay đối với mỗi hợp tác xã tùy thuộc vào nhu cầu vốn của dự án nhưng không quá 2 tỷ đồng/hợp tác xã/dự án; trong đó vốn đối ứng của hợp tác xã nông nghiệp vay vốn phải có tối thiểu là 20%. Thời gian vay tối đa là 5 năm. Hỗ trợ lãi suất cho các hợp tác xã được vay vốn trong 3 năm, mức hỗ trợ như sau:

          + 100% lãi suất cho hai năm đầu.

          + 50% lãi suất cho năm thứ ba.

          + Lãi suất cho vay áp dụng theo mức lãi suất cho vay của Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của Chính phủ theo từng thời kỳ tương ứng với từng thời điểm vay vốn.

          Các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp) giai đoạn 2020 – 2025 được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020./.

Hoàng Thắng