Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Giới thiệu văn bản

Xem với cỡ chữAA

Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

(10:16 | 25/08/2020)

Ngày 30/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Việc thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo được áp dụng đối với giáo viên như sau: tính từ ngày 01/7/2020 đến tuổi được nghỉ hưu, phải còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đối với Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng nhưng chưa có bằng cử nhân chuyên ngành và giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân; phải còn đủ 08 năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp;

Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo được thực hiện từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2030, chia thành hai giai đoạn:

Giai đoạn 1, từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên mầm non, giáo viên trung học cơ sở đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm/cử nhân ; đạt ít nhất 50% số giáo viên tiểu học đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân;

Giai đoạn 2, từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên mầm non/tiểu học, trung học cơ sở hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm/cử nhân .

Giáo viên được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn được cơ quan quản lý, sử dụng tạo điều kiện về thời gian; được hỗ trợ tiền đóng học phí (áp dụng theo quy định hiện hành của pháp luật đối với sinh viên sư phạm); thời gian đào tạo được tính vào thời gian công tác; được hưởng 100 % lương và các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật.

Giáo viên phải đền bù chi phí đào tạo khi tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động trong thời gian đào tạo; hoặc không được cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp (trừ trường hợp có lí do khách quan bất khả kháng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận); đã được cấp bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định này. Chi phí đền bù, cách tính chi phí đền bù, trình tự, thủ tục đền bù chi phí đào tạo áp dụng thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/8/2020.

Võ Thị Thuý Phượng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Nghi dinh 71.pdf