Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tài liệu giới thiệu Luật, Pháp lệnh

Xem với cỡ chữAA

Quy định đối với người nước ngoài về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

(16:46 | 16/04/2020)

Ngày 25/11/2019, Quốc hội khoá XIV tại kỳ họp thứ 8 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Trong đó, đáng chú ý là bổ sung quy định trường hợp được chuyển đổi mục đích thị thực, theo đó người đó phải có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam; có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh; được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động; Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Luật đã bổ sung 1 trường hợp được miễn thị thực, người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển (Phú Quốc, Kiên Giang) thì được miễn thị thực.

Luật quy định mới về thị thực điện tử, khái niệm, hình thức, giá trị sử dụng, thời hạn, trình tự thủ tục cấp thị thực điện tử,... theo đó Thị thực cấp qua giao dịch điện tử là thị thực điện tử. Thị thực điện tử có giá trị sử dụng một lần và ký hiệu là EV. Thời hạn của thị thực điện tử không quá 30 ngày.  

Luật sửa đổi, bổ sung quy định ký hiệu đối với Nhà đầu tư nước ngoài căn cứ vào mức vốn góp đầu tư hoặc đầu tư ngành, nghề, địa bàn ưu đãi, khuyến khích đầu tư (ký hiệu là ĐT1, ĐT2, ĐT3, ĐT4), đồng thời, quy định Luật sư người nước ngoài hành nghề tại VN ký hiệu thị thực là LS, để phân biệt với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Luật năm 2014 quy định Luật sư có ký hiệu chung với nhà đầu tư là ĐT).

Luật quy định thời hạn của tạm trú đối với ĐT1 là không quá 10 năm, ĐT2 là 05 năm, ĐT3 là 03 năm (Luật năm 2014 quy định là 05 năm), để phù hợp với chủ trương thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, đồng thời khắc phục tình trạng nhà đầu tư nước ngoài lợi dụng góp số vốn nhỏ để hợp thức hóa việc ở lại Việt Nam lâu dài.

Ngoài ra, Luật năm 2019 đã sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể như là Luật giao Chính phủ có trách nhiệm quy định việc xây dựng, cập nhật, kết nối, khai thác và chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu về xuất, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam,…Bộ Công an có trách nhiệm xây dựng Trang thông tin cấp thị thực điện tử; thông báo tên miền Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh,…. 

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020./.

Võ Thị Thúy Phượng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Luat_sua_doi_XNC_cua_nguoi_nuoc_ngoai_tai_VN[1].pdf