Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tài liệu giới thiệu Luật, Pháp lệnh

Xem với cỡ chữAA

Người lao động không làm việc vẫn hưởng nguyên lương

(14:37 | 23/03/2020)

Ngày 20/11/2019, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV thông qua Bộ luật Lao động năm 2019 thay thế Bộ luật Lao động năm 2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. Theo đó, hai Bộ luật này quy định các trường hợp người lao động không làm việc vẫn hưởng nguyên lương, như sau:

1. Tết Dương lịch: 01 ngày (01/01 dương lịch).

2. Tết Âm lịch (hay còn gọi là tết Nguyên Đán): 05 ngày, lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc của họ.

3. Ngày Chiến thắng (còn gọi là ngày giải phóng miền Nam, Thống nhất Đất nước): 01 ngày (30/4 dương lịch).

4. Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (01/5 dương lịch).

5. Quốc khánh: 02 ngày (02/9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau)*, lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nghỉ thêm 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

6. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (10/3 âm lịch).

7. Người lao động kết hôn: 03 ngày.

8. Con đẻ, con nuôi kết hôn: 01 ngày.

9. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi*, mẹ nuôi*; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi*, mẹ nuôi* của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

10. Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn: 01 ngày

11. Nghỉ hằng năm: 12 ngày đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường; 14 ngày đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 16 ngày đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. (Cứ đủ 05 năm làm việc người lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày)

12. Làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên: nghỉ giữa giờ 30 phút.

13. Làm việc vào ban đêm được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục, nhưng thời gian nghỉ này không tính vào thời giờ làm việc.

14. Lao động nữ trong thời gian hành kinh: nghỉ 30 phút/ngày,

15. Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi: nghỉ 60 phút/ngày.

          Ghi chú: (*) thực hiện từ ngày 01/01/2021

Loan Nguyễn