Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tài liệu giới thiệu Luật, Pháp lệnh

Xem với cỡ chữAA

Những điểm mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

(14:21 | 17/03/2020)

Ngọc Trai

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Điểm mới về xử lý kỷ luật CBCCVC.docx