Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Điểm mới các luật do Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7

Xem với cỡ chữAA

Các luật mới do Quốc hội khoa XIV thông qua tại kỳ hợp thứ 7

(09:52 | 13/12/2019)

Đang cập nhật...