Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thủ tục hành chính

Xem với cỡ chữAA

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Tư pháp giải quyết

(10:22 | 16/11/2018)

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1
Cấp phiếu lý lịch tư pháp
Lý lịch tư pháp
2
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Hộ tịch

 


 


 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

admin