Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kết quả tình hình phòng, chống dịch bệnh do COVID -19 gây ra ngày 02/10/2020

(16:02 | 02/10/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1865-BC-STP.signed.pdf