Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Về việc rà soát công chức thuộc phòng Tư pháp, công chức Tư pháp-Hộ tịch xã, phường, thị trấn

(16:00 | 02/10/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1860-STP-VP.signed.pdf; bieu ra soat cong chuc PTP (bieu 1, bieuu 2).xls; bieu ra soat cong chuc TPHT (bieu 3, bieu 4).xls