Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Về việc báo cáo kết quả thực hiện Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng đối với Sở Tư pháp năm 2020

(15:58 | 02/10/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1859-STP-VP.signed.pdf